Thư mời hợp tác huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh

20/11/2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC xin gửi tới quý đầu tư lời...

TB Tìm đối tác phát triển thị trường

28/10/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC xin gửi tới Quý đối tác...

Thông báo cập nhật tiến độ dự kiến thực hiện dự án Newtown Hùng Sơn

24/10/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC (“MCC Group”), chủ đầu tư dự...

Công bố thông tin về việc huy động vốn tại dự án New Town Hùng Sơn

21/09/2019
Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư MCC (“MCC Group”) là chủ...

Thông báo chính sách bán hàng

19/07/2019
Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC xin chân...

Thông báo việc thực hiện dự án Khu dân cư mới Đồng Khốc, Đại từ, Thái Nguyên

15/07/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC là chủ đầu tư dự án Khu...

Đối tác